Wie ben ik

Mijn naam is Anne-Marie Ruiter, al ruim 35 jaar ben ik werkzaam als bedrijfspsycholoog / Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie. Ik ben vooral deskundig op het gebied van mens, arbeid en organisaties en de snijvlakken van deze drie disciplines. Naast het bijhouden van mijn vak heb ik ervoor gekozen om leerling te worden van een Guru; Gurumataji. Van haar heb ik zeer veel mogen leren over onder andere mijzelf, de wetten van het leven (Sanatana Dharma) en de dieperliggende oorzaken van menselijk gedrag en dynamieken binnen groepen, organisaties en de maatschappij.

In mijn leven is Gurumataji de bron van inspiratie, liefde en wijsheid. Zeer dankbaar ben ik haar voor alles wat ik van haar heb mogen leren, nog steeds leer en mag uitdragen in mijn werk. Ik besef dat het hebben van een Guru niet iets is wat gemakkelijk te begrijpen is in onze westerse samenleving.

Vele grote en wijze mensen op deze wereld hebben of hadden een Guru, bijvoorbeeld Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Steve Jobs, Oprah Winfrey en Herman Wijffels.

Het woord Guru betekent: hij/zij die de weg wijst en de duisternis van het niet-weten helpt te verdrijven.

In deze fase van mijn werkzame leven kies ik voor een manier van werken waarbinnen dienstbaar zijn aan de wereld en bewustzijn vergroten belangrijk en vooropstaan in mijn werk. In mijn leven en werk voel ik mij verbonden met een alomvattende bron van bewustzijn.
In mijn werk combineer ik mijn kennis als bedrijfspsycholoog met mijn spirituele en wijsgerige kennis.

Drs. Anne-Marie Ruiter staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Voor het waarborgen van de vakbekwaamheid heeft het NIP registers ingesteld.

 
logo

Menu