Privacybeleid

Privacyverklaring voor

PARAVANI  Bewust leven, bewust werken

PARAVANI neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig met uw gegevens om.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe en welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom dit wordt gedaan en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Vóór alles is het belangrijk om te weten dat uw gegevens nooit aan derden zullen worden verkocht.

Algemene gegevens:

Naam - Adres - KvK-nummer - Website

PARAVANI Bewust leven, bewust werken

M.C. Verloopweg 52, 3956 BS Leersum

KvK Utrecht 53243242

www.paravani.nl

Wanneer we in deze privacy verklaring spreken over de website, dan bedoelen we daarmee www.paravani.nl

Bescherming Persoonsgegevens

De gegevens die wij verwerken gebruiken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Beheer en contact

Het beheer van de website www.paravani.nl ligt bij Bettina Logge-Mensing van Creative Precision.

De wijze van omgaan met persoonsgegevens wordt afgestemd met Mevrouw A.M. Ruiter.
Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Ruiter via e-mail: info@paravani.nl.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer advies, coachen dan wel deelgenomen wordt aan een cursus dan worden de volgende gegevens verzameld:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Geboortedatum (Alleen bij cursus en coach trajecten)

Indien u per e-mail contact opneemt, verzamelen we de door u meegestuurde gegevens om u van informatie te kunnen voorzien.

Doel van verzamelen en bewaartermijn van uw persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor:

- Ten behoeve van versturen van facturen.

- Op de hoogte houden van en kunnen doorgeven van praktische informatie omtrent adviestrajecten, coach trajecten en cursussen.

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Deelnemers krijgen geen deelnemers lijst. Indien u zich uitschrijft voor een cursus of een coach traject stopt, dan worden uw gegevens binnen twee weken aangepast.

Indien u contact opneemt per e-mail met Paravani Bewust leven, bewust werken, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver met als doel om uw vraag te kunnen beantwoorden. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Ontvangers van gegevens

Wanneer u bent ingeschreven worden uw gegevens opgeslagen in de cloud van Gmail (Google Drive).

Beveiliging persoonsgegevens

Uw gegevens worden alleen beheerd in de voorgaande genoemde systemen en software. Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De persoonsgegevens die door PARAVANI of door derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Cookies

De website maakt gebruik van Functionele cookies.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens zijn verwerkt van u, dan kunt u via e-mail een inzageverzoek indienen.
Zijn uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? U heeft het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. U kunt per e-mail een verzoek doen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u per e-mail een verzoek indienen.
Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek mailen via info@paravani.nl.

Wilt u niet dat PARAVANI Bewust leven, bewust werken uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@paravani.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Wijzigingen

Wij behouden het recht ons privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen zijn in werking gegaan sinds mei 2018.

Menu