Visie

I.
Ik geloof dat het doel van het leven is om te blijven leren en jezelf te blijven ontwikkelen. "Ken Uzelve" is een wijsheid die komt van het orakel van Delphi. Dit is het advies van alle tijden, aan de mensheid gegeven door Socrates en vele andere grote wijzen en heiligen van deze aarde. Weten wie je bent, je verbinden aan de wereld om je heen en duidelijke doelen nastreven maken het mogelijk om te leven en te werken vanuit wie je werkelijk bent. Leven en werken vanuit deze principes zal onvermijdelijk leiden tot succes, vreugde, balans en een goed leven.
En dezelfde principes werken ook op afdelings-, organisatie- en maatschappelijk niveau.

“ Weten wie je bent en daarbij passende doelen stellen leidt tot succes, balans en geluk.”
Anne-Marie Ruiter

II.
Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat er zoveel meer is tussen hemel en aarde dan wat wij kunnen meten en zien. Werkelijke duurzame vooruitgang in de wereld komt door mensen, natuurlijke leiders, die investeren in zichzelf door open te staan om te blijven leren, zich te ontwikkelen en hun zelfkennis te vergroten, en die de moed hebben om het onbekende te onderzoeken. Zij zijn daarbij bereid om een werkelijkheid die zij wellicht nog niet kenden kritisch te onderzoeken, een werkelijkheid waarin plaats is voor het onnoembare, voor zingeving, energieën en intuïtie. En waar het past leiden deze ervaringen en nieuwe inzichten tot veranderingen en verbeteringen binnen hun werk en leven.

Menu