Bewust leven

PARAVANI betekent pauw in het sanskriet. De pauw staat voor wijsheid, transformatie en liefde

Bewust werken

PARAVANI helpt organisaties en medewerkers bij het hervinden van veerkracht, vitaliteit en zingeving in werk en leven.

Bewust leven

PARAVANI combineert wetenschappelijke en praktisch psychologische kennis met kennis uit de Indiase wijsbegeerte.

Bewust werken

PARAVANI helpt organisaties en medewerkers bij het preventief en gezond omgaan met stress.

Bewust werken en bewust leven
Alle advies, training en coaching is altijd gericht op het vergroten van bewustzijn, inzicht in eigen gedrag én het aanreiken van concrete pracktische handvatten vanuit de psychologie en de oude indiaase wijsbegeerte.
Chronische stress en burnout
Inmiddels is stress beroepsziekte no 1. Het is een sluipmoordenaar. Zonder dat je het echt door hebt wordt je steeds gestresster en heeft het lichaam (en de geest!) er steeds meer last van. De integratieve eclectische aanpak van PARAVANI werkt écht.
Ingrijpende gebeurtenissen
Na een ingrijpende gebeurtenis ben je niet meer wie je was. Onderzoek wie je nú bent en richt je leven en werk daar op in.


PARAVANI


Paravani betekent Pauw in het Sanskriet. De Pauw komt in veel mythologische verhalen voor en staat onder andere voor wijsheid, transformatie en liefde.

Onderzoeker van de kern


Mijn kernkwaliteiten zijn inspireren, vernieuwen, ondersteunen en verhelderen.
Ik ben creatief, intuïtief en praktisch in mijn aanpak.