Veel managers krijgen te maken met medewerkers die zijn geconfronteerd met ernstige ziekte of groot verlies. Ernstige ziekte, of het overlijden van partner of kind is een ingrijpende gebeurtenis die inwerkt op het gehele wezen. Voor veel mensen betekent het dat zo’n intensieve periode leidt tot een ander perspectief op het leven, de betekenis van werk en andere inzichten en verlangens in hen oproept. Na een vaak lange periode van overleven en crisis is tijd nodig om te revitaliseren, het meegemaakte te verwerken en daaruit voortkomende veranderingen te integreren in het eigen leven. Ook is de behoefte groot eindelijk weer ‘gewoon’ en gemotiveerd aan het werk te gaan. Veel mensen met intense ervaringen, die weer aan het werk gaan, raken op korte of wat langere termijn extra vermoeid, gedemotiveerd en zelfs depressief doordat ze te weinig aandacht geven aan revitalisering, verwerking en integratie van wat is meegemaakt. Als manager kun je hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Goed leidinggeven aan deze groep medewerkers voorkomt onnodig ziekte verzuim.

Deze workshop bestaat uit informatie- en kennisoverdracht rondom ziekte en verlies, het delen van ervaringen en tips en er wordt aandacht besteed aan de eigen houding, rol en vaardigheden van jou als leidinggevende.

Eerstvolgende data in 2018: woensdag 7 november in Utrecht

Deze workshop kan ook op aanvraag gegeven worden aan management teams waarbij meerdere collega’s deze workshop willeen volgen. De workshop wordt dan op maat en op lokatie gegeven.

Het resultaat van de workshop is dat collega managers beter om kunnen gaan met extreme situaties maar elkaar ook beter leren kennen en elkaar meer steun en advies kunnen geven op dit gebied.

Voor meer informatie kun je mailen info@paravani.nl of bellen  06 22201246
Download de flyer