Ingrijpende gebeurtenissen als ernstige ziekte en groot verlies, hebben een grote impact op medewerker en organisatie. Onderzoek toont aan dat langdurig ziekteverzuim op de loer ligt. Steeds meer medewerkers kunnen na ernstige ziektes als kanker en hartproblemen weer aan het werk. Voor het revitaliseren na een ingrijpende gebeurtenis bied ik drie workshops aan. Twee daarvan zijn gericht op medewerkers die zo’n ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, een voor managers van die medewerkers.

De workshops richten zich op het verwerken van wat is meegemaakt en het integreren van daaruit voortkomende veranderingen in het eigen leven. Speciale aandacht gaat uit naar hoe weer ‘gewoon’ en gemotiveerd aan het werk te kunnen gaan. De workshops maken deelnemers bewust van hoe het ‘hier en nu’ met hen gaat, wat specifieke aandachtspunten zijn. Iedere deelnemer ontdekt wat hij/zij nodig heeft om gemotiveerd te kunnen blijven werken en welke acties hij/zij daarvoor kan ondernemen.

In kleine groepen betekent dit herkennen en delen van ervaringen, maar vooral ook een individuele revitalisatie. Elke deelnemer geeft vanuit eigen verantwoordelijkheid vorm aan ‘zin in werk’.

Workshops voor medewerkers Belastingdienst

In samenwerking met Impuls biedt PARAVANI voor medewerkers van de Belastingdienst vier workshops aan, die gericht zijn op Ernstige Ziekte en Groot Verlies. Het betreft begeleidingstrajecten voor individuele medewerkers en teams die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt en voor managers die hier beter mee om willen gaan.

Zin in werk na ernstige ziekte

Steeds vaker keren mensen terug naar het werk na een lange ziekteperiode. Gelukkig blijken ziektes als kanker en hartproblemen steeds vaker te genezen of chronisch in plaats van levensbedreigend. Zo’n ziekteperiode heeft op degene die ziek is geweest, maar ook op de partner/verzorger een enorme impact. Vaak geldt dat deze mensen niet meer dezelfde zijn als ze voorheen waren!

Zin in werk na groot verlies

Het overlijden van partner of kind is vaak een ingrijpende gebeurtenis die inwerkt op het gehele wezen. Voor veel mensen betekent het dat zo’n intensieve periode leidt tot een ander perspectief op het leven, de betekenis van werk en andere inzichten en verlangens in hen oproept.

 

Managen van medewerkers met ziekte of verlies

Veel managers krijgen te maken met medewerkers die zijn geconfronteerd met ernstige ziekte of groot verlies. Als manager kun je hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Deze workshop bestaat uit informatie- en kennisoverdracht rondom ziekte en verlies, het delen van ervaringen en tips en er wordt aandacht besteed aan de eigen houding, rol en vaardigheden van jou als leidinggevende.

Psychologische begeleiding

Na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ernstige ziekte of een groot verlies heb je wellicht last van onzekerheid, depressie of burn-out. Terwijl je toch vooruit wilt, op zoek bent naar nieuwe zingeving.
In de psychologische begeleiding besteden we aandacht aan het opruimen van blokkades, verwerking van wat is meegemaakt, het integreren van daaruit voortkomende veranderingen in het leven nu, en aan revitalisatie.