Veel managers krijgen te maken met medewerkers die zijn geconfronteerd met ernstige ziekte of groot verlies. Ernstige ziekte, of het overlijden van partner of kind is een ingrijpende gebeurtenis die inwerkt op het gehele wezen. Voor veel mensen betekent het dat zo’n intensieve periode leidt tot een ander perspectief op het leven, de betekenis van werk en andere inzichten en verlangens in hen oproept. Na een vaak lange periode van overleven en crisis is tijd nodig om te revitaliseren, het meegemaakte te verwerken en daaruit voortkomende veranderingen te integreren in het eigen leven. Ook is de behoefte groot eindelijk weer ‘gewoon’ en gemotiveerd aan het werk te gaan. Veel mensen met intense ervaringen, die weer aan het werk gaan, raken op korte of wat langere termijn extra vermoeid, gedemotiveerd en zelfs depressief doordat ze te weinig aandacht geven aan revitalisering, verwerking en integratie van wat is meegemaakt. Als manager kun je hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Goed leidinggeven aan deze groep medewerkers voorkomt onnodig ziekte verzuim.

Deze workshop bestaat uit informatie- en kennisoverdracht rondom ziekte en verlies, het delen van ervaringen en tips en er wordt aandacht besteed aan de eigen houding, rol en vaardigheden als leidinggevende.

 

Deze workshop past goed als managers binnen een team elkaar beter willen leren kennen. Het kan ook een zinvol thema zijn voor teams waar veel extreme gebeurtenissen hebben plaatsgevonden met collega’s en/of medewerkers.

Het resultaat van de workshop is dat collega managers beter om kunnen gaan met extreme situaties. Ook kennen ze elkaar beter en kunnen daardoor elkaars kwaliteiten inzetten en waar nodig steun en advies geven.

 

 

Download de flyer

Psychologie voor managers

Eigenlijk is basiskennis van de psychologie een ‘must’ voor elke manager. En dat vinden ook management goeroes als Stephen Covey, Daniel Goleman, Henry Mintzberg, Tom Peters, David Maister en vele anderen. Anderen begrijpen lukt pas als je jezelf begrijpt.

Coachend leidinggeven

In de meeste gevallen is de managementstijl van coachend leidinggeven de meest wenselijke. Toch lukt het veel managers onvoldoende om de medewerker in zijn of haar kracht te zetten door goed te luisteren en het stellen van de juiste vragen. Vaak komt de manager net iets te snel met zijn oordeel, oplossing of advies.

Action learning op maat

Action Learning op Maat is enerzijds gericht op het versterken van algemene managementvaardigheden en anderzijds op teamvorming en verbeteren samenwerking van managementteams. Door op deze gezamenlijke manier aan management development te doen wordt gewerkt aan stuurvermogen, zelfkennis en reflectieve vermogens.