PARAVANI begeleidt en adviseert managers en organisaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid en terugdringen van ziekteverzuim.

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn medewerkers die weten wat hun kwaliteiten zijn, die eigen verantwoordelijkheid nemen om hun kennis en vaardigheden ‘up to date’ te houden. Ook zijn ze (pro-) actief gericht op samenwerking met anderen binnen en, buiten de organisatie.

Duurzaam inzetbaar zijn leidt vaak ook tot meer vitaliteit, veerkracht en plezier in het werk. Dit zijn belangrijke elementen als het gaat om het voorkomen van uitval van medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid en ziekte verzuim hebben veel met elkaar te maken.

Aandacht aan duurzame inzetbaarheid leidt tot minder ziekteverzuim en tevreden medewerkers. De weg naar vitale medewerkers, die werken met plezier en zingeving vinden in hun werk, begint bij de organisatie en managers. Vooral de rol van de leidinggevende blijkt doorslaggevend te zijn.

Kenmerkend in de aanpak van PARAVANI is dat de noodzaak en gewenst resultaat bij duurzame inzetbaarheid heel praktisch wordt ingevuld. Naast anlayse en onderzoek van wat er aan de hand is wordt vooral gewerkt met o.a. coaching on the job, korte workshops en begeleiding op maat. Steeds weer staat plezier in het werk, eigen verantwoordelijkheid nemen, vitaliteit en bewustzijn van eigen kwaliteiten centraal.