In mijn aanpak begeleid en adviseer ik manager en organisatie. Ik richt me daarbij op het totaal van managementvaardigheden, organisatie en cultuur, (ongeschreven) regels en individueel functioneren van managers. Mijn focus is om managers te inspireren en leren hoe ze een team van gemotiveerde medewerkers kunnen krijgen. Met medewerkers die eigen verantwoordelijkheid nemen, (pro-) actief zijn, creatief, gericht op samenwerking en met inzet en plezier hun werk verrichten.

Vaak gaat het daarbij om medewerkers die regelmatig ziek zijn, langdurig ziek zijn, af dreigen te haken bijvoorbeeld omdat hun baan op de tocht staat, of om medewerkers bij wie ‘de pit er uit is’. Als manager moet je daar wat mee.

Na een feitelijke analyse van oorzaken, cultuur en bestaande protocollen richt ik mij op verbetering van de effectiviteit van managementteams en individuele managers, op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Resultaat is een structureel en langdurig effect in motivatie en duurzame inzetbaarheid. De weg naar vitale medewerkers, die werken met plezier en zingeving vinden in hun werk, begint bij organisatie en manager.

Managementtrainingen en workshops

De trainingen en workshops worden altijd in overleg met betrokkenen op maat aangepast aan de specifieke situatie, het proces waar het team in zit en organisatiedoelstellingen. Altijd gaat het om het vergroten van het bewustzijn betreft eigen denkwijze en bewuste en onbewuste gedragspatronen en hoe die doorwerken in het dagelijks handelen naar collega’s, klant en medewerkers.