Psychologische begeleiding om met nieuw elan te leven en te werken

Ik begeleid je graag als je moeite hebt om in actie te komen en daar wat aan wilt doen, of juist altijd tegen dezelfde patronen en blokkades aanloopt, als je het moeilijk vindt om keuzes te maken, of veel twijfelt en daar verandering in wilt brengen. Ook is psychologische begeleiding geschikt als je geen balans kunt vinden tussen thuis en werk, als je iets wilt veranderen aan de problemen en conflicten op het werk, of als je veel stress of ander ongenoegen ervaart in je leven en niet weet hoe je dat kunt veranderen.

Wellicht heb je een ingrijpende gebeurtenis achter de rug, zoals een ernstige ziekte of een groot verlies. Wellicht heb je last van onzekerheid, depressie of burn-out.

In de psychologische begeleiding besteden we aandacht aan het opruimen van blokkades, verwerking van wat is meegemaakt, het integreren van daaruit voortkomende veranderingen in het leven nu, en aan revitalisatie.

Reiki-behandelingen, EMDR en rouwcoaching kunnen onderdeel uitmaken van de psychologische begeleiding.

De psychologische begeleiding start altijd met een intakegesprek en duurt vaak 6-10 sessies van circa anderhalf uur.

Coaching

Ik coach je graag als je zelf vindt dat je niet optimaal functioneert in je werk. Als jouw bijdrage, jouw kwaliteiten, drijfveren en waarden niet voldoende uit de verf komen. Als je weer meer plezier wilt beleven in je werk, er energie van wilt krijgen, vitaler wilt zijn in je baan, of duidelijker zicht wilt krijgen op waar je naar toe wilt en kunt groeien.

Coaching-on-the-job

Door op individueel niveau een of meer gesprekken met de manager mee te lopen, “Coaching-on-the-job”, krijgt de manager inzicht in de eigen rol, sterke/zwakke punten, valkuilen, ondersteunende en blokkerende overtuigingen, et cetera.