Die je helpt te doen wat je te doen hebt

Je kunt bij PARAVANI terecht voor coaching als je van jezelf vindt dat je niet optimaal functioneert in je werk. Als jouw bijdrage, jouw kwaliteiten, drijfveren en waarden niet voldoende uit de verf komen. Als je weer meer plezier wilt beleven in je werk, er energie van wilt krijgen, vitaler wilt zijn in je baan, of duidelijker zicht wilt krijgen op waar je naar toe wilt en kunt groeien.

Hoewel coaching natuurlijk altijd maatwerk is, richt de coaching zich vooral op weten wie je bent, ontdekken wat je te doen hebt en hoe jij als manager en/of medewerker effectief een bijdrage kunt leveren in je werk. De coaching maakt je bewuster en helpt je bewuster te leven en werken.

De aanpak binnen het coachingtraject is zowel diepgaand en tegelijk praktisch. De vertaling naar de organisatie, jouw werk en functioneren wordt steeds gemaakt. Je reflecteert op jezelf in combinatie met je functie. De coaching beperkt zich niet tot het verwerven van (zelf)inzicht, maar helpt je ook om die om te zetten in acties. Bijvoorbeeld door het versterken van een aantal praktische vaardigheden.

De coaching start altijd met een intakegesprek en duurt vaak 6-8 sessies van circa anderhalf uur.

Psychologische begeleiding

Ik begeleid je graag als je moeite hebt om in actie te komen en daar wat aan wilt doen, of juist altijd tegen dezelfde patronen en blokkades aanloopt, als je het moeilijk vindt om keuzes te maken, of veel twijfelt en daar verandering in wilt brengen.

Coaching-on-the-job

Door op individueel niveau een of meer gesprekken met de manager mee te lopen, “Coaching-on-the-job”, krijgt de manager inzicht in de eigen rol, sterke/zwakke punten, valkuilen, ondersteunende en blokkerende overtuigingen, et cetera.